โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอดอยสะเก็ด  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ และ อ.กิติชัย ระมิงค์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นการประชุมจัดโดยโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ที่เข้าประชุมรับทราบข้อปฏิบัติด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการผลิตน้ำดื่ม จากหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตฯ (GMP) รับทราบข้อกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) หลังจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น้ำดื่มตราราชมงคลล้านนา)


ข่าว: รัตนารณ์ สารภี
ภาพ: วรวิทย์ ณ วรรณมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา