โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-31 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-03-31

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอดอยสะเก็ด
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ และ อ.กิติชัย ระมิงค์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมจัดการประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นการประชุมจัดโดยโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง และผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด ที่เข้าประชุมรับทราบข้อปฏิบัติด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มในภ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา