โลโก้เว็บไซต์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ วัดถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ วัดถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ อาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พระอาจารย์อุดม ท่านเจ้าอาวาส ตลอดจนสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ วัดป่าถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คลังความรู้ชุมชน งานศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก และโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) พร้อมกันนั้น ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร พร้อมทีมงาน มาร่วมสาธิตบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และเครื่องบินบังคับวิทยุ 

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: นริศ กำแพงแก้ว, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, วรวิทย์ ณ วรรณมา