โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน และลายน้ำทอง  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน และลายน้ำทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน และลายน้ำทอง วันที่ 28 มีนาคม 2560 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  3/2560 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สาขาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน และลายน้ำทอง นำโดยอาจารย์นิติพล เลาย้าง อาจารย์นายเนติ พิเคราะห์ และนักศึกษาสาขาศิลปะไทย ปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นายปฏิภาณ อินถานะ, นายฉัตรชัย  เจริญทรัพย์, นายศิวกร  ศรีคำภา, นายจักรภัทร  สุขมาก ถ่ายทอดเทคนิคการใช้สีน้ำ สีน้ำมัน และลายน้ำทองให้แก่สามเณร จำนวน 30 รูปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา