โลโก้เว็บไซต์ IFFMAGIC JAPAN | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

IFFMAGIC JAPAN

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผจก.คลินิกฯหัวหน้าโครงการคูปองวิทย์ฯยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย พร้อมด้วย ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางสาววัลภา กันทะวงค์ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ได้นำผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายมาเข้าร่วมจัดบูธในงาน IFFMAGIC JAPAN ที่ TOKYO BIC SIGHT ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

ภาพ/ข่าว : นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัยคำค้น : IFFMAGIC JAPAN

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา