โลโก้เว็บไซต์ ลงพื้นที่ติดตามผล และฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 ด้วย STEM (Workforce) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามผล และฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 ด้วย STEM (Workforce)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ติดตามผล และฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานของบริษัท ส.ล.โฮลเซลล์ จำกัด บริษัท บางมะฝ่อผ้าไทย จำกัด และบริษัท ดับบลิว เอ็มไอ ไวร์เมข จำกัดในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงานด้วย STEM (Workforce) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว: ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
ภาพ: ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, นริศ กำแพงแก้ว, วรวิทย์ ณ วรรณมา, อารีรัตน์ พิมพ์นวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา