โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 729 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร ร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (KM Day) ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้บานสะพรั่งทั่วสถาบันฯ (สถช.) ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 "ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ" ณ ที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: วรวิทย์ ณ วรรณมา, ทิน อ่อนนวลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา