โลโก้เว็บไซต์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2560  คณะที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ โดยมี ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร และ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ภายในบูธแสดงผลงานของบริษัท บางมะฝ่อผ้าไทย จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วีเจ.ริช จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร  ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว/ภาพ: ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

 


วีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการภายใต้การทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 แห่ง

วิดีทัศน์โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา