โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 13 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหารและผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาก้าวสู่ปีที่ 13 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเทคสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ.2561 จะครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 

พร้อมกันนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมดังกล่าวตลอดงาน และร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ จัดทำป้ายไวนิล/โปสเตอร์โครงการ "เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ" นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด โดยจัดแสดง และร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องการการเกษตรปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

ข่าว/ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา