โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระวงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณโรงอาหาร ในช่วงเช้า (8.00 น.) และกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ (สีม่วง) โดยร่วมขบวนพาเหรดเดินไปยังสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวเปิดกิจกรรมฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภี, fb-page-กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , fb-Peera Junoisuwanออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา