โลโก้เว็บไซต์ สถช. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มีนาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา “บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ” จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา