โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา ถวายพานพุ่มดอกไม้วันพ่อขุนรามรามคำแหง ประจำปี 2562 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา ถวายพานพุ่มดอกไม้วันพ่อขุนรามรามคำแหง ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ข่าว รัตนารภรณ์ สารภี
ภาพ สิรญญา ณ นคร, รัตนาภรณ์ สารภี, ทิน อ่อนนวลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา