โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ-เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 Tags : แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ-เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ ดร.สิงห์แก้ว  ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าสำนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 22 คน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา