โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 กิจกรรม

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
พุธ 6 กรกฎาคม 2565 - อังคาร 12 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน, สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรรมหล่อเทียนพรรษามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 7 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดกัญจน์นิธยาราม (ป่าไผ่บ่อทอง) โดยมีกำหนดการดังนี้   วันที่ 7 มิถุนายน  - 7 ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2565
พุธ 29 มิถุนายน 2565 - ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อดำเนินงานจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างเพื่อการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  นั้น   คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู... >> อ่านต่อ


กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พนง. รวมใจพัฒนาบริเวณ สถช. มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 - ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พนักงานรวมใจพัฒนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เริ่มกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่างห้องเก็บของ/ห้องครัว ชั้นล่างอาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) >> อ่านต่อ


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 - ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th    ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ >> อ่านต่อ


โครงการสร้างฝาย สายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้านดงบ่ากอ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 25 เมษายน 2565 - จันทร์ 25 เมษายน 2565

สถานที่ : ชุมชนดงบ่ากอ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่
  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย จัดโครงการสร้างฝาย สายน้ำแห่งชีวิต ตามแนวพระราชดำริ บ้านโพธิ์ทองเจริญ บ้านดงบ่ากอ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อกระจายความชุ่มชื้นในดินสร้างระบบควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปลี่ยนให้แก่พื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการฝึกผู้บริ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”
พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 - พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี          กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย           และในเวลา 13.00 น. - การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  (ลาบเมือง)        ... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 12 เมษายน 2565 - อังคาร 12 เมษายน 2565

สถานที่ : อาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
กำหนดการพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 8.30 - 9.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่ศาลพระภูมิ ประจำตึก         - ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน 9.30 - 11.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 5 รูป         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          จุดเทียนธูปบูชาพระ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565
ศุกร์ 8 เมษายน 2565 - จันทร์ 18 เมษายน 2565

สถานที่ : ศาลาธรรม สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม "สรงน้ำพระพุทธมหาจักรพรรดิและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาธรรม" ให้บุคลากรได้ร่วมสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้บุคลากร  และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป   ข่าวที่เกี่ยวข้อง... >> อ่านต่อ


พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
ศุกร์ 1 เมษายน 2565 - ศุกร์ 1 เมษายน 2565

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
>> อ่านต่อ


กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565
จันทร์ 28 มีนาคม 2565 - จันทร์ 28 มีนาคม 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
8.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวประจำมหาวิทยาลัยฯ 9.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาธรรม   ข่าวที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ 16 ปี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ปี พ.ศ. 2565 >> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 55


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา