โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-25 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2018-09-25

สถช.จัดกิจกรรมมุทิตาจิต บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

สถช.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสถาบันฯ (สถช.) จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุรชัย วงศ์รัตน์ ช่างปั้นแป้นหมุน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและพร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้กับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ร้านวีทีแหนมเนือง มีโชค เชียงให... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ          นักศึกษาชายที่เกิดปี2541 หรือก่อนปี2541 ที่ยังไม่เคยผ่อนผันทหาร กับมหาวิทยาลัยฯ หรือเคยผ่อนผันทหารกับสถาบันเดิม และไม่ได้เรียนวิชาทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันทหารที่มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 โดยเตรียมเอกสารดังนี้   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา