โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดกิจกรรมมุทิตาจิต บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.จัดกิจกรรมมุทิตาจิต บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 102 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถช.จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสถาบันฯ (สถช.) จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุรชัย วงศ์รัตน์ ช่างปั้นแป้นหมุน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและพร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้กับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ร้านวีทีแหนมเนือง มีโชค เชียงใหม่

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, หนึ่งฤทัย แสงใส, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา