โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-17 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2020-12-17

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ กลุ่มบ้านตาลกลาง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝั้นฝ้าย ปั้นฝัน ยุวพัฒน์ผลักดันผ้าฝ้าย ณ กลุ่มบ้านตาลกลาง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์แ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา