โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝั้นฝ้าย ปั้นฝัน ยุวพัฒน์ผลักดันผ้าฝ้าย ณ กลุ่มบ้านตาลกลาง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์และคณะศิลปกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินภาค 8 และอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ 

 

ในการนี้ ธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน ซึ่งทางคณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติให้มีความหลากหลายสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อสามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและให้ลูกหลานสืบสานต่อไป

 

ข่าว/ภาพ วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา