โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-13 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-04-13

พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน สวพ. มทร.ล้านนา และ พิธีดำหัวอธิการบดี ผู้บริหาร มทร.ล้านนา สวพ. สถช. 
พุธ 13 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน นำคณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ธีระศักดิ์ สมศัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา