โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-07 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-06-07

สถช.ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานและถวายภัตตาหารเพลพระ ในงานทอดผ้าป่าวัดป่าถ้ำแกลบ
อังคาร 7 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานและถวายภัตตาหารเพลพระ ในงานทอดผ้าป่ามหากุศล เนื่องในกิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล 9 วัด 9 จังหวัด ในโอกาส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครบ 80 ปี ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อให้บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ได้มีส่วนบำเพ็ญบุญสืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าถ้ำแกลบวิสุทธิญาณ (ธฺ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอ... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะฯ ในโครงการ Koyori Project 2022 ผ่านระบบออนไลน์
อังคาร 7 มิถุนายน 2565 / ข่าวบริการ

  วันที่ 3-5 มิถุยายน พ.ศ.2565 บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์ และ นางสาวสุธาสินี ผู้อยู่สุข ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบออไลน์ กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมือง ผ่านระบบออนไลน์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่มีความแตกต่างและโดดเด่นท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา