โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-18 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-10-18

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure
อังคาร 18 ตุลาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ เอมลออ บริษัท เอสพีอีซี 2548 จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาดังกล่าว   ผู้ประสานงาน หนึ่งฤทัย แสงใส เบอร์โทรศัพท์ 089 429 9275 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา