โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1020 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ เอมลออ บริษัท เอสพีอีซี 2548 จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

ผู้ประสานงาน หนึ่งฤทัย แสงใส เบอร์โทรศัพท์ 089 429 9275


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา