โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-09 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-11-09

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมนักศึกษาอาสาสร้างเรื่อง โชว์ของในพื้นที่ อวดดีให้คนดู ในพื้นที่ชุมชนตำบลเขื่อนผาก
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยณะทำงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้นำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่สาธิตการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค และร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ&... >> อ่านต่อ


แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมี
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 / แนะนำบทความ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด Knowledge Management เรื่อง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ “ทุกคน” ควรมี โดย นางสาวนิลุบล สุขวณิช (นักจิตวิทยา) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้    ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะด้านไอที (IT Skills) ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา