โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-16 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-11-16

กิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปี 2566
พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา