โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ 2566


วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย ผศ.นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมทำบุญไหว้ศาลพ่อปู่พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่ ปี 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานของชาวล้านนาในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา