โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-09 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-09

สถช.ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยอย่างช้านาน เพื่อให้เป็นศิริมงคลและเกิดความสง่างามกับมหาวิทยาลัย ณ ข่วงสุวรรณคำแดง (ลานพ่อปู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   ข้อมูล กลุ่มงานบริห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา