โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 300 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยอย่างช้านาน เพื่อให้เป็นศิริมงคลและเกิดความสง่างามกับมหาวิทยาลัย ณ ข่วงสุวรรณคำแดง (ลานพ่อปู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส, fb-พร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์, fb-Paopao Tanongkankit, fb-BlackManofart Luc
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา