โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-22 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2022-12-22

สถช.ต้อนรับ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ดูงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อบรับ คณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ ช่างเทคนิคของศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบฯ นำชมขั้น... >> อ่านต่อ


แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษา ต้นไม้เล่าเรื่อง
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2565 / แนะนำบทความ

  สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำเสนอบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด บริการวิชาการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาสู่การพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษา ต้นไม้เล่าเรื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยารัตน์ เศวนันทน์ และ อาจารย์ เฉลิยชัย พาราสุข   ในบทความนี้ ผู้อ่านสามารถร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว ของคณาจารย์และนักษา มทร.ล้านนา ภายใต้ชื่อ "ยุวชนราชม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา