โลโก้เว็บไซต์ สถช.ต้อนรับคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 5/2562 วัดถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ต้อนรับคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 5/2562 วัดถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 961 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ พระอาจารย์อุดม ท่านเจ้าอาวาส ตลอดจนคณะสามเณรโครงการลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 5/2562 วัดป่าถ้ำแกลบ และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ผ่านจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างประสบการณ์แก่คณะสามเณร ณ บริเวณศาลาธรรม และคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา  ประกอบด้วยกิจกรรมการปั้นดินเผา เซรามิค "การทำกระถางลายก้อนหิน" กิจกรรมสร้างจิตสำนึก และกิจกรรมการจัดประสบการณ์ "มงคลชีวิต 38 ประการ"

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ จักรินทร์ ชื่นสมบัติ, พิษณุ พรมพรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา