โลโก้เว็บไซต์ KBS No.3 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.3 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ
โดย ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, ยุทธนา เขาสุเมรุ, สัญชัย พันธโชติ, ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, สุนันท์ เลสัก
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560.
จำนวน 33 หน้า

 

ISBN 978-974-625-755-8เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเนื้อหาและเรียบเรียงเป็นชุดองค์ความรู้สำเร็จรูปจากผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น ความหมายและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการและการจัดการพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช และการเก็บเกี่ยว

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา