โลโก้เว็บไซต์ KBS No.2 การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.2 การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2989 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
โดย สันติ ช่างเจรจา, ชิติ ศรีตนทิพย์, ยุทธนา เขาสุเมรุ, รุ่งนภา ช่างเจรจา, พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560.
จำนวน 32 หน้า

ISBN 978-974-625-754-1

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเนื้อหาและเรียบเรียงเป็นชุดองค์ความรู้สำเร็จรูปจาก ผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะนาว เทคโนโลยีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ และเทคนิคการผลิตมะนาวในวงบ่อ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา