โลโก้เว็บไซต์ KBS No.1 คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.1 คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
โดย ยุทธนา เขาสุเมรุ, ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา, ภฤศพงศ์ เพชรบุล, รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559.
จำนวน 40 หน้า

 

ISBN 978-974-625-748-0เกี่ยวกับหนังสือ ::
ชุดความรู้วิธีการปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไย เรียบเรียงความรู้และพัฒนามาจากชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย ผลงานวิจัย บทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อจับความรู้ (knowledge capture) การผลิตลำไย เป็นแนวทางในการผลิตลำไยคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไยที่ตรงกับความต้องการ

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา