โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วม ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วม ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อ.วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันฯ เป็นตัวแทนมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วม ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา