โลโก้เว็บไซต์ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฟส 2 รับเพิ่มอีก จำนวน 6 อัตรา (เดิม 100 อัตรา) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฟส 2 รับเพิ่มอีก จำนวน 6 อัตรา (เดิม 100 อัตรา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฟส 2 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและการว่างงานของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) จึงได้จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการสำรวจและเก็บข้อมูลศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ เพื่อใช้วางแผนสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบของประเทศ จำนวน 6 อัตรา

 

 


 

เอกสารประกอบการสมัคร | คลิกที่นี่. รับสมัคร | คลิกที่นี่พื้นที่ดำเนินการ 47.จังหวัดเชียงใหม่ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) จำนวน 6 อัตรา  | คลิกที่นี่ประกาศรับสมัคร | คลิกที่นี่. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | คลิกที่นี่

 


 

ปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. และ ประกาศผลภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา