โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มิถุนายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4004 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ (เครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ, หน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield), หน้ากากอนามัย Nano Technology, การผลิตอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้ำ) 

 

กิจกรรมจิตอาสา

แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่

 1. การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ
  โดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี เป็นวิทยากร
  วันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.30น.
  ณ อาคารฝึกปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
 2. การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)
  โดย ผศ.นทีชัย ผัสดี เป็นวิทยากร
  วันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
  ณ ห้องประชุมกาสะลอง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหน้ากากอนามัย Nano Technology  
  โดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย เป็นวิทยากร
  วันที่ 29 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.30
  ณ กลุ่มหัตถกรรมสตรีแม่บ้ำนกิ่วแล 58 หมู่ 11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้ำ
  โดย อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ เป็นวิทยากร
  วันที่ 29 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-16.30 น.
  ณ อาคารฝึกปฏิบัติงาน วิทยkลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยำลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

 

ผลลัพธ์ของโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการที่อาสาเข้ามาร่วมกิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 • ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานอาสา สร้างเสริมประสบการณ์ทำความดี 
 • มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แจกจ่ายให้บุคลากร นักศึกษา ใช้งานได้จริง และทั่วถึงในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ

สามารถสมัครออนไลน์ที่  ลงทะเบียร่มกิจกรรม | คลิก

หรือ ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 • นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
  เบอร์โทรศัพท์ 089 4299 275

ตารางกิจกรรม


เฉพาะเจ้าหน้าที่ | คลิก

เฉพาะเจ้าหน้าที่ | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา