โลโก้เว็บไซต์ ธ.ออมสิน ภาค 8 เยี่ยมศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา พร้อมส่งมอบ หนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ไว้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ธ.ออมสิน ภาค 8 เยี่ยมศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา พร้อมส่งมอบ หนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ไว้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1012 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้แทนจาก สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมส่งมอบ หนังสือ "ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ไว้ให้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

 

หนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

 

หนังสือ "ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" เป็นประมวลภาพกิจกรรมความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและกลุ่มชุมชนภายใต้โครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ในปี พ.ศ. 2561 จาก 16 สถาบันการศึกษา 105 ภูมิปัญญาชุมชน นำมาสู่การขยายผลในปี พ.ศ. 2562 เป็น 56 สถาบันการศึกษา ร่วมกันพัฒนา 411 ภูมิปัญญาชุมชน เป็นโครงการดีๆ ที่ ธนาคารออมสิน ดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคีร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มชุมชน อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.TISTR) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) และ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (24 Shopping Co., Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชน

 

ผู้สนใจสามารถอ่าน หนังสือ ""ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562" ได้ที่ คลังความรู้ชุมชน
หรือ อ่านออนไลน์ คลิกที่รูปหนังสือ หรือกด URL : https://www.xn--22c0cwab7bcqada3fyb.com/ebook_gsb/f/mobile/index.html

 

ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี
ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี, วรรธพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา