โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี และ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ (สถช.) และตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ให้แก่วัดปทุมสราราม (วัดหนองบัวพระเจ้าหลวง)  ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ตึกอาคารเรียน ชั้น 2 วัดปทุมสราราม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ กิจกรรมถวายเทียนพรรษานั้น เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯ (สถช.) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรทุกคน ทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อสืบทอดประเพณีการทำบุญก่อนเข้าพรรษาในทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันฯ(สถช.) ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป

 

ภาพ/ข่าว รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา