โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) ด้วยเครื่องล้างผักเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) ด้วยเครื่องล้างผักเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) โดยมี อาจารย์มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ (หัวหน้าโครงการ) และอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) ด้วยเครื่องล้างผักเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว ให้กับกลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ณ อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

โครงการล้างผลผลิตทางกาเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) อยู่ภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวง ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว (Ultra fine bubble) ด้วยเครื่องล้างผักเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

 

ข่าว วรพรต แซ่เฒ้า

ภาพ วีรวิทย์  ณ วรรณมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา