โลโก้เว็บไซต์ KBS No.25 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.25 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press)
โดย สิงหล วิชายะ
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 37 หน้า
 
ISBN 978-974-625-909-5
ISBN 978-974-625-908-8 (e-Book)
 
เกี่ยวกับหนังสือ:
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press) เรียบเรียงจากการศึกษาข้อมูล รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงภายในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และรู้จักใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย เทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยีส่วนประกอบต่างๆ ของตัวเครื่อง คุณสมบัติของวัตถุดิบ การทำแม่พิมพ์การผลิตชิ้นงาน
 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา