โลโก้เว็บไซต์ KBS No.26 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.26 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก
โดย สิงหล วิชายะ
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 42 หน้า
 
ISBN 978-947-625-915-6
ISBN 978-974-625-914-9 (e-Book)
 
เกี่ยวกับหนังสือ:
องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก เรียบเรียงจากการศึกษาข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานจริงภายในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และรู้จักการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เทคนิคคือการทำต้นแบบด้วยวิธีการกลึงแล้วแกะสลัก อีกกระบวนการหนึ่งคือการปั้นแบบนูนต่ำแล้วนำมาแกะสลักเป็นการเน้นเทคนิคการทำต้นแบบ
 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา