โลโก้เว็บไซต์ KBS No.27 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

KBS No.27 องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม
โดย สุรีวรรณ ราชสม, ณัฐริกา กอนแก้ว
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า
 
ISBN 978-974-625-912-5
ISBN 978-974-625-911-8 (e-Book)
 
เกี่ยวกับหนังสือ:
 
องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม เล่มนี้ เกิดจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในโรงงานน้ำดื่มเพื่อการศึกษาประกอบกับการเรียบเรียงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงวัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่มประกอบไปด้วย แหล่งน้ำและ บรรจุภัณฑ์ โดยสร้างความเข้าใจการผลิตน้ำดื่มเบื้องต้นถึงแหล่งที่มาของแหล่งน้ำ มาตราฐานคุณภาพของแหล่งน้ำต่างๆ รวมไปจนถึงบรรณจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการบรรจุน้ำดื่ม
 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา