โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกับ กพอ. ร่วมจัด บูธนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 16 ปี  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกับ กพอ. ร่วมจัด บูธนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 16 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มกราคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่งดกิจกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

ในโอกาสนี้ วันที่ 6 - 15 มกราคม 2564 มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา พร้อมกับรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกับ กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา จึงได้ดำเนินการเก็บของจัดแสดงบูธนิทรรศการงานของมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 รวมถึงรื้อถอนโครงสร้าง และย้ายไปติดตั้งใหม่ยังลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเตรียมจัดบูธนิทรรศการในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 16 ปี ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ต่อไป

 

เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา