โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ บ้านนดอนรอม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 ณ บ้านนดอนรอม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม ณ กลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

 

จากการที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้องค์ความรู้ วิเคราะห์ ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในด้านของการออกแบบฉลากสินค้าใหม่ให้มีความทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค รวมทั้งการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งขายในต่างจังหวัดได้ ทำตลาดออนไลน์สมัยใหม่ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาแฟนเพจ การทำบัญชีไลน์แอด (LINE @) พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดโดยสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม เพื่อสร้างความยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดให้แก่สมาชิกรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว วรรธนพงศ์ เทียนนิมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา