โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 909 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มีนาคม 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย นายวิษณุลักษณ์ คำยอง และนางสาวเสงี่ยม คืนดี บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันจัดทำแผน และกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ วิษณุลักษณ์ คำยอง
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา