โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2496 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม 

 

 • พื้นที่จ้างงาน ตำบล ข่วงเปา  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 • พื้นที่จ้างงาน ตำบล บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียด ดังนี้

1. พื้นที่จ้างงาน ตำบล ข่วงเปา  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2564 
เริ่มงานวันที่ : 1 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 
ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก เบอร์โทร 084-173 0720 หรือ E-mail : vishnu.thonglek@gmail.com

 

2. พื้นที่จ้างงานตำบล บ้านหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

 

 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวังCOVID ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 พฤษภาคม 2564 
เริ่มงานวันที่ : 1 มิถุนายน 2564
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อและส่งเอกสารการสมัครได้ที่ : 
นางสาวสุภัทรจิตต์  มะโนสด เบอร์โทร 089-558 9388 หรือ E-mail : cindy13nsm@gmail.com
 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 

 1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  นักศึกษา [ docx ]
 2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]
 3. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  ประชาชน [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา