โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่   | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

พื้นที่จ้างงาน ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  

 

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา 
     

ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤษภาคม  2564

ประกาศผลการคัดเลือก :   26 พฤษภาคม   2564

เริ่มงานวันที่ :  1  มิถุนายน 2564

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ยื่นใบสมัครที่ Email:  p_boonpeng@rmutl.ac.th

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ 

  1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  นักศึกษา [ docx ]
  2. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  บัณฑิต [ docx ]
  3. แบบฟอร์มข้อมูลผู้เสนอราคาจ้างเหมา  ประชาชน [ docx ]

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา