โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าอาคาร S1-S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัติฤกษ์ (วันวิสาขบูชา) ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งนับเริ่มต้นของฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพร้อมปลูกจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในการจัดหาต้นกล้าสำหรับปลูก อาทิ ต้นจามจุรี / ต้นมะขาม / เฟื่องฟ้า / ชาทอง / ฝรั่ง ฯลฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าว กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา, ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม
ภาพ นริศ กำแพงแก้ว, วิษณุลักษณ์ คำยอง
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา