โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-25 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2021-05-25

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

  มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม พื้นที่จ้างงาน ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา    ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม  2564 ประกาศผลการคัดเลือก :   28 พฤษภาคม   2... >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสดโครงการเสวนาธรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564
อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมบันทึกภาพและถ่ายทอดสด กิจกรรมโครงการเสวนาธรรมออนไลน์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปี 2564 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (10.00 - 11.00 น.) จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากรฯ ให้บุคลากร ได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติตนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งยังไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ รวม... >> อ่านต่อ


สถช.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564
อังคาร 25 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าอาคาร S1-S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัติฤกษ์ (วันวิสาขบูชา) ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งนับเริ่มต้นของฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพร้อมปลูกจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ อ.แ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา