โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี โดยอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานในพิธีนำตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

ภาพ ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา