โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มิถุนายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 521 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมคณะทำงาน ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนของชุมชนพื้นที่โครงการหลวง ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการแม่สะป๊อก และผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 

ข่าว/ภาพ พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ

เรียบเรียง จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา